Despre noi

19 ani de experienta, sute de sisteme certificate

Echipa noastra are o bogata experienta in proiectarea, documentarea si implementarea Sistemelor de Management al calitatii, de mediu, de sanatate si securitate ocupationala, al sigurantei alimentelor, al responsabilitatii sociale, al securitatii informatiei, si al energiei, precum si in auditul acestor sisteme de management. Avem competente superioare de planificare a activitatilor, capacitate de adaptare in diverse medii de lucru, abilitatea de a motiva echipa; ne respectam atat termenele cat si clientii.

Putem furniza, in beneficiul companiei dumneavoastra, solutia optima timp/costuri, pentru implementarea si certificarea a unuia sau mai multor sisteme de management.

Clientii nostri sunt firme de diverse marimi, de la micro-intreprinderi, IMM-uri, la regii si societati comerciale cu sute sau mii de angajati, din diverse domenii de activitate.


Va oferim, cu competenta, servicii de:

 • Proiectare, documentare si implementare a sistemelor de management al calitatii, de mediu, de sanatate si securitate ocupationala, al sigurantei alimentelor, al responsabilitatii sociale, al securitatii informatiei, al energiei;
 • Proiectare, documentare si implementare a sistemelor de management integrate;
 • Proiectare, documentare si implementare a componentei/componentelor de management de mediu/sanatate si securitate in munca, integrata/integrate in sistemul de management al calitatii, existent deja in organizatia dumneavoastra;

 • Instruire diferentiata la nivel de management de varf, reprezentantul managementului, responsabili ai sistemului de management, operatori, despre:
  • Cerintele sistemelor de management mai sus mentionate;
  • Cerinte pentru sistemul de management integrat;
  • Formare de auditori interni ai sistemelor de management al calitatii, de mediu, de sanatate si securitate ocupationala;
  • Tehnici si instrumente ale managementului calitatii;
  • Managementul deseurilor; “productia curata”.

 • Consultanta la alegerea organismului de certificare;
 • Consultanta la realizarea modificarilor cerute dupa evaluarea documentatiei de catre organismul de certificare selectat;
 • Consultanta tehnica privind: productia de alimente, calitatea alimentelor, stabilirea caracteristicilor fizice, chimice, microbiologice, in baza testarilor de laborator pe probele tehnologice; proiectarea de alimente noi si retehnologizari pentru productia curenta; standardizarea alimentelor noi, armonizarea cu reglementarile CE; expertize tehnice in domeniul industriei alimentare, in conditii speciale (cercetari penale, litigii);
 • Studii de evaluare a impactului asupra mediului, bilanturi de mediu;

 • Asistenta tehnica la auditul de certificare;
 • Audituri interne si de secunda parte ale sistemelor de management;
 • Audit de securitate si evaluare de risc (pentru implementarea sistemelor de management de sanatate si securitate ocupationala);
 • Asistenta post-certificare, in vederea mentinerii si imbunatatirii continue a sistemului (sistemelor) de management;

 • Elaborare documentatie de produs, in vederea certificarii de conformitate;
 • Management organizational;
 • Elaborare Regulament de organizare si functionare, fise de post;
 • Marketing.

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati telefonic sau prin fax la (0256) 488 875,
sau la adresa de e-mail office@mtatm.ro.