Clienţii noştri

Organizatie

Domeniu de activitate

Sistem de management cf.

Status

S.C. ADCONS AUTO S.R.L.

comert cu produse pentru constructii; prelucrari prin aschiere; service auto ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

S.C. A&D TECHNOLOGIES S.R.L.

operaţiuni de mecanică generală; confecţii metalice uşoare ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

S.C. A&D PROFIAL CO S.R.L.

tâmplărie PVC termopan ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

S.N. Aeroportul International Timisoara S.A.

dirijarea si deservirea la sol a aeronavelor ISO 9001:2000

implementat

S.C. AL-PRO S.R.L.

comerţ cu ridicata – amănuntul şi en gross; servicii de service-întreţinere ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

S.C. A.M. OVIDAN-FOREST S.R.L

silvicultură şi activităţi forestiere SA 8000:2008

certificat

R.A. APA ŞI CANAL AQUATIM TIMISOARA

servicii de alimentare cu apă şi de canalizare in municipiul TIMISOARA ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:1999

certificat

S.C. APA CTTA ALBA S.A.

servicii de alimentare cu apă şi de canalizare; operator regional in judeţul ALBA ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:1999

certificat

S.C. ALPIN CONSTRUCT S.A.

construcţii civile şi industriale; confecţii metalice ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:1999

certificat

S.C. AMA S.R.L.

izolaţii ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:1996

implementat

S.C. AMPANEST S.R.L.

prelucrarea lemnului şi realizarea de mobilier ISO 9001:2000

certificat

S.C. AMPLAST S.R.L.

tâmplărie PVC termopan ISO 9001:2000

certificat

S.C. ARAGAZUL S.R.L.

instalaţii sanitare şi de încălzire centrală; instalaţii de gaze naturale ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

S.C. AQUACARAS S.A.

servicii de alimentare cu apă şi de canalizare; operator regional in judeţul CARAS – SEVERIN ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:1999

certificat

S.C. BANA – N S.R.L.

vânzări produse; distribuţie produse; depozitare produse. ISO 9001:2000

certificat

S.A. BANAT TRANSPORT S.A.

transporturi auto; service-reparaţii auto; distribuţie produse ISO 9001:2000

certificat

S.C. BANATERA S.A.

comerţ cu anvelope; service anvelope; transport marfă ISO 9001:2000

implementat

S.C. BETA CONSTRUCT 2001 S.R.L.

construcţii civile şi industriale; instalaţii pentru construcţii civile şi industriale ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

S.C. BINDALIM S.R.L.

amenajări spaţii verzi; echipamente pentru locurile de joacă şi agrement ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

S.C. BNTX S.R.L.

construcţii civile şi industriale ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

S.C. BUSU COSPIC S.R.L. LUGOJ

confectii metalice;tâmplărie metalică termopan ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

S.C. C+C S.A Depozit Timişoara

activitatea de depozitare; distribuţie produse proprii ISO 22000:2005

implementat

S.C. CAMAND IMPEX S.R.L.

construcţie si reparatii drumuri forestiere şi comunale; instalaţii pentru construcţii civile şi industriale; comerţ cu autovehicule. ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

SA 8000:2008

certificat

S.C. CASE LA CHEIE S.R.L.

construcţii civile şi industriale; reparaţii în construcţii; instalaţii pentru construcţii civile şi industriale ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

S.C. CAMELYSA PRODCOM S.R.L.

Hotel FERDINAND: servicii hoteliere si baza de tratament balnear; Restaurant FERDINAND: servicii de alimentaţie publica ISO 9001:2008

certificat

ISO 22000:2005

certificat

CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA, RESITA

servicii oferite mediului de afaceri ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

implementat

S.C. CAROLI-DARIUS S.R.L.

servicii de alimentatie publica ISO 22000:2005

implementat

S.C. “CARNEXIM BANAT S.R.L.

producţie preparate din carne; distribuţie produse proprii ISO 22000:2005

in curs de certificare

S.C. CALOR GRUP S.R.L. REŞIŢA

instalaţii sanitare şi de încălzire centrală; instalaţii de gaze naturale ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

SA 8000:2008

certificat

S.C. FILIALA CCCF DRUMURI SI PODURI TIMISOARA SA

construcţii civile, căi ferate, drumuri şi poduri ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

S.C. CENTUM NET S.R.L.

intretinerea si repararea masinilor de contabilizat si a calculatoarelor; instalatii electrice ISO 9001:2008

certificat

S.C. CHIULAN S.R.L.

construcţii civile şi industriale; confecţii metalice; montaj ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:1999

certificat

S.C. COMPANIA RADOVAN S.R.L.

instalaţii sanitare şi de încălzire centrală; instalaţii de gaze naturale ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

S.C. CONFORT S.A.

construcţii civile şi industriale; instalaţii pentru construcţii civile şi industriale ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:1999

certificat

S.C. CONSMIN S.A. Petroşani

construcţii civile, hidrotehnice şi industriale; fabricarea betoanelor si mortarelor; instalaţii pentru construcţii civile şi industriale ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

S.C. CONSTRUCT 2000 S.R.L.

construcţii civile, industriale, agricole, edilitar gospodăreşti;instalaţii pentru construcţii civile şi industriale; lucrări hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare;lucrări hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare; închideri de mină;instalaţii electrice de 0,4 kV. ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:1999

certificat

S.C. COVA-GHERA & CO

S.R.L.

comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamente sanitare, fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice ISO 9001:2008

implementat

ISO 14001:2004

implementat

OHSAS 18001:2007

implementat

S.C. DAMIACONS S.R.L.

construcţii drumuri ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

S.C. DIASOL S.A.

soluţii pentru dializa ISO 9001:2000

certificat

S.C. DOMOGLED TOURIST S.R.L.

construcţii, reparaţii şi întreţinere drumuri; producţie mixtură asfaltică ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

S.C. DOSOGIN S.R.L.

execuţie şi întreţinere linii cale ISO 9001:2008

certificat

S.C. DRUFEC CONS CF S.R.L.

amenajări spaţii verzi; echipamente pentru locurile de joacă şi agrement; taieri de corectie arbori ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

S.C. DRUMURI COMPANY S.A.

construcţii, reparaţii şi întreţineri căi de comunicaţie terestre, inclusiv poduri ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

S.C. ELECTROCONEX S.R.L.

comert cu utilaje si materiale consumabile pentru industrie; service ISO 9001:2008

certificat

S.C. FINANCIAR CONSULTING S.R.L. Resita

contabilitate si audit financiar; activitati privind tehnologia informatiilor; activitati ale holdingurilor; consultanta pentru afaceri si management; evaluare a riscurilor pentru afaceri si a pagubelor; inginerie si consultanta pentru afaceri; activitati profesionale si stiintifice; servicii suport pentru intreprinderi
ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

S.C. FLY CONSTRUCT S.R.L.

constructii civile si industriale; instalatii pentru constructii ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

S.C. GLISSANDO S.R.L.

comert si distributie chimicale si pesticide ISO 9001:2008

certificat

S.C. GHM-TOX INSECT S.R.L.

deratizare; dezinsecţie; dezinfecţie. ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:1999

implementat

S.C. GROUPPO DAMIDIO S.A.

livrare-distribuţie de uleiuri auto si industriale ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:1999

certificat

S.C. GRUP CONSTRUCT XXL S.R.L

activităţi de arhitectura, proiectare în construcţii, activităţi de inginerieşi consultanţă tehnică legate de acestea. SA 8000:2008

certificat

S.C. ICE DYP BALAS S.R.L.

producţie îngheţată; transport si depozitare inghetata ISO 9001:2008

certificat

HACCP

certificat

ISO 22000:2005

certificat

S.C. INSTGAT S.R.L.

instalaţii sanitare şi de încălzire centrală; instalaţii de gaze naturale ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:1996

certificat

S.C. K-UNITEX S.R.L.

confecţii textile; echipamente individuale de protecţie si de lucru ISO 9001:2000

certificat

S.C. KALARD 2001 S.R.L.

instalaţii si consultanţă tehnică pentru construcţii civile şi industriale, prestări servicii în domeniul proiectării, prestări de servicii şi execuţie de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală, de montaj echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri inginereşti, inclusiv instalaţii gaze naturale, încălzire, apă şi canalizare. ISO 9001:2000

implementat

ISO 14001:2004

implementat

S.C. LAMPIA ROM S.R.L.

Fabricarea articolelor din material plastic ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

SA 8000:2008

certificat

S.C. LASTING SYSTEM S.R.L.

proiectare, execuţie retele de calcul; telecomunicaţii; ISO 9001:2000

certificat

S.C. LIPOPLAST S.R.L.

tâmplărie PVC termopan ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:1999

certificat

S.C. LORIMEX S.R.L.

Construcţii civile, industriale şi agricole; Construcţii montaj şi confecţii metalice SA 8000:2008

certificat

S.C. LUCONS S.R.L.

instalaţii pentru construcţii civile şi industriale   ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

S.C. MARKUS UNLTD S.R.L.

catering şi de producţie alimente pentru catering; ISO 22000:2005

certificat

distribuţie produse proprii ISO 14001:2004

certificat

S.C. MCH S.R.L.

confectii metalice ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

S.C. MIDANIF S.R.L.

producţie ciocolată ISO 9001:2008

certificat

HACCP

certificat

ISO 22000:2005

certificat

S.C. MINISTAR SERVICII S.R.L. Resita

proiectare
î

n domeniul constructiilor civile

ş

i industriale

ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

implementat

S.C. MIRUNA INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.

vânzări produse; distribuţie produse; depozitare produse; transport mărfuri. ISO 9001:2008

certificat

ISO 22000:2005

in curs de certificare

S.C. MARRATI CONSTRUCTII (MOBIPAL) S.R.L.

construcţii civile şi industriale ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:1999

certificat

S.C. MAXIM PROD COMPANY S.R.L.

construcţii civile şi industriale; instalaţii în construcţii civile şi industriale; comercializare de mobilier ISO 9001:2000

implementat

ISO 14001:2004

implementat

OHSAS 18001:1999

implementat

S.C. METCONS 7 S.A.

execuţie şi reparaţii construcţii civile şi industriale; producţie şi comercializare de materiale de construcţii (betoane, agregate de balastieră); închiriere de utilaje ISO 9001:2000

implementat

ISO 14001:2004

implementat

S.C. MULLER-GUTTENBRUNN RECYCLING S.R.L

achiziţionarea şi prelucrarea deşeurilor reciclabile şi valorificarea materiilor prime secundare rezultate ISO 14001:2004

implementat

OHSAS 18001:2007

implementat

S.C. MURARIU TRADING COMPANY S.R.L.

comerţ produse nealimentare –en detail ISO 9001:2000

certificat

S.C. MURARIU SIMONA S.R.L.

comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine; comerţ cu produse nealimentare – en detail ISO 9001:2008

certificat

S.C. NEFAD CONSTRUCT S.R.L.

construcţii civile şi industriale; instalaţii pentru construcţii civile şi industriale ISO 9001:2000

certificat

S.C. NEKY S.R.L

productia de saltele si somiere ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

S.C. NIMB S.A.

construcţiilor civile şi industriale, a restaurărilor şi a reţelelor şi instalaţiilor de apă, canal şi gaze ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

SA 8000:2008

certificat

S.C. NORELERCTRIC S.R.L.

comerţ cu aparate electrice ISO 9001:2008

certificat

S.C. NOVAPANE S.R.L.

producţie panificaţie; distribuţie produse proprii ISO 22000:2005

implementat

S.C. OTTIMA PAN S.R.L.

producţie panificaţie – patiserie; distribuţie produse proprii ISO 22000:2005

in curs de certificare

SCA PACKAGING ROMANIA S.R.L
.

productie de carton si ambalaje de carton ISO 14001:2004

certificat

S.C. PALUNI S.R.L.

materiale de constructii, construcţii, drumuri, instalaţii electrice ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

SA 8000:2008

certificat

S.C. PANASPIT S.R.L.

producţie panificaţie; distribuţie produse proprii ISO 22000:2005

implementat

S.C. PIEŢE S.A.

inchiriere spaţii de vânzare si depozitare legume-fructe pentru firme şi producători particulari ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

S.C. PLASTIQUE FORME S.R.L.

proiectare ştanţe şi matriţe; execuţie ştanţe şi matriţe; execuţie produse injectate din materiale plastice ISO 9001:2000

implementat

S.C. PLASTIC METRO S.R.L.

ambalaje de material plastic ISO 9001:2000

certificat

Popovici & Asociaţii

proiectare arhitectura pentru constructii; antreprenoriat pentru lucrări de instalaţii si montaj echipamente si utilaje in constructii ISO 14001:2004

implementat

S.C. PROFI DESIGN S.R.L.

montaj şi producţie de confecţii metalice; construcţii civile şi industriale; instalaţii pentru construcţii civile şi industriale; producţie de materiale publicitare; amenajare şi întreţinere pajişti ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

SA 8000:2008

certificat

R.A. DE TRANSPORT TIMISOARA

transport in comun in municipiul Timisoara ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

SA 8000:2008

implementat

S.C. RSG S.R.L.

reparaţii tramă stradală; activitate de salubrizare şi igienizare ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

SA 8000:2008

certificat

S.C. SHOCK S.R.L.

reprezentanţă Hyundai; vânzări produse pentru autovehicule; transport marfă şi persoane ISO 9001:2008

certificat

S.C. SIMAR S.R.L

lucrări de construcţii civile şi industriale; montarea instalaţiilor de aer condiţionat; executarea de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, de branşamente aeriene şi subterane, la tensiune de 0,4 kV ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:1999

certificat

S.C. SIMSTAR S.R.L. REŞIŢA

instalaţii sanitare şi de încălzire centrală; instalaţii de gaze naturale ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

SA 8000:2008

certificat

S.C. SIRAD CONSTRUCT S.R.L.

construcţii civile şi industriale; instalaţii pentru construcţii civile şi industriale ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:1999

certificat

S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L. Timişoara

creşterea porcinelor ISO 22000:2005

certificat

S.C. SUPERCONSTRUCT S.R.L.

construcţii civile şi industriale; materiale de construcţii; drumuri ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

SA 8000:2008

certificat

S.C. SUPERCONSTRUCT S.R.L. Restaurant „BOEMA”

servicii de alimentatie publica ISO 22000:2005

implementat

S.C. STAMPTEC S.R.L.

fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică-ştanţare ISO 9001:2008

implementat

S.C. STEPI DERATOX S.R.L.

deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie; curăţenie pentru construcţii civile şi industriale ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

S.C. STILCO WEST S.R.L.

servicii de alimentaţie publica; catering ISO 22000:2005

in curs de implementare

S.C. TED TRANS 2002 S.R.L.

construcţii civile, industriale, agricole, edilitar gospodăreşti; transport intern de marfuri; prestări servicii cu utilaje ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:1999

certificat

S.C. TECHNOLUB S.R.L.

livrare şi distribuţie uleiuri auto şi industriale ISO 9001:2000

certificat

S.C. TELLURIUM CHEMICAL CO S.R.L.

chimicale, pesticide ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

S.C. TECTONICS ART S.R.L.

proiectare In domeniul construxcţiilor civile si industriale; activitate de arhitectură ISO 9001:2008

in curs de certificare

ISO 14001:2004

in curs de certificare

OHSAS 18001:2007

in curs de certificare

S.C. TIMOPAM S.R.L
.

producţie panificaţie; distribuţie produse proprii ISO 22000:2005

in curs de implementare

S.C. TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L.

servicii de proiectare si realizare de constructii si instalatii; consultanta tehnica ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

SA 8000:2008

certificat

ISO/CEI 27001:2006

certificat

SR EN 16001:2009

certificat

S.C. TODOR ELECTRICS S.R.L.

lucrari de instalatii eletrice, frigorifice, de climatizare si de montaj de echipamente si utilaje tehnologice la cladiri si constructii ingineresti; executie tablouri electrice; proiectare de instalaţii pentru construcţii civile şi industriale ISO 9001:2000

implementat

S.C. TOTAL S.R.L.

comerţ produse alimentare-distribuţie; comerţ produse alimentare –en detail ISO 9001:2008

certificat

ISO 22000:2005

in curs de certificare

S.C. UNIPRINT S.R.L.

amenajari interioare ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

implementat

S.C. VIMATO S.R.L.

instalaţii sanitare şi de încălzire centrală; instalaţii de gaze naturale ISO 9001:2000

certificat

ISO 14001:2004

certificat

S.C. VITAMIN ARHITECTS S.R.L.

activităţi de proiectare, urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice (grafică) ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificat

S.C. W+H UTILAJE S.R.L.

extracţie, concasare, spalare, sortare agregate de balastieră ISO 9001:2008

certificat

S.C. WORLD MEDIATRANS S.R.L.

transporturi aeriene cu liniile aeriene comerciale şi organizarea de curse charter; agent exclusiv al serviciului de curierat rapid UPS ISO 9001:2008

certificat

ISO 14001:2004

certificat

OHSAS 18001:2007

certificatPentru o parte dintre aceste firme, MTA™® a proiectat şi:

  • Sisteme de asigurare a calităţii, în conformitate cu ISO 9001,2,3:1994;
  • Sisteme de management al calităţii, în conformitate cu ISO 9001:2000;
  • Sisteme de management de mediu, în conformitate cu ISO 14001:1996;
  • Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, în conformitate cu OHSAS 18001:1999.

Data ultimei actualizări: 20.04.2012
Director,
Ing. Cornel Militaru